Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Organizace cvičných dílen

Zobrazeno: 3876x

Organizace cvičných dílen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ pro sluchově postižené, a ZŠ.

 

1. Prosím výchovné poradce a třídní učitele, aby žáky seznámili s nabídkou cvičných dílen.


2. Pokud bude mít žák zájem si vyzkoušet z nabídky cvičných dílen, vybere si den a čas provozu cvičné dílny a vyplní přihlášku, kterou nechá podepsat zákonným zástupcům, předá třídní učitelce nebo výchovné poradkyni, která přihlášku doručí na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, kde budou cvičné dílny probíhat. Přihlášky lze zasílat v elektronické podobě a žák si přinese ještě jednu přihlášku do školy na cvičnou dílnu podepsanou od rodičů (zákonných zástupců).
Přihlášky prosím posílejte na:
e- mail:miroslava.cernikova@seznam.cz

 

3. Na obory cukrář, cukrářské práce, kuchař, kuchařské práce a pekař si žáci přinesou 50,- Kč na suroviny. Z těchto surovin si ve cvičných dílnách žáci vyrobí potravinářské výrobky, které si následně zkonzumují nebo odnesou domů. U těchto oborů je podmínkou, aby zákonní zástupci vyplnili potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jeden den (náhrada zdravotního průkazu).


4. Na obor cukrář, cukrářské práce, kuchař, kuchařské práce a pekař si žáci přinesou přezutí se světlou, protiskluznou podrážkou, nejlépe pracovní obuv, která se nosí v potravinářských dílnách. Dále si přinesou bílý plášť, světlé kalhoty a bílý šátek na hlavu, případně bílou kuchařskou čepici, lodičku. Žáci si budou muset odstranit šperky, dlouhé náušnice, řetízky, které si zamknou během cvičné dílny do skřínky. Žáci nesmí mít nalakované ani gelové nehty. Pracovní oblečení je nutné !!!


5. Na ostatní obory si žáci nemusí nosit žádné peníze, ale přinesou si oblečení na převlečení (montérky, starší tepláky, mikinu apod.), sportovní boty s protiskluznou gumovou podrážkou.


6. Pokud by měli žáci zájem si dojít po skončení dílen v naší školní jídelně na velmi dobrý a kvalitní oběd, mohou si na přihlášce také oběd přihlásit. Cena oběda činí 32,- Kč (peníze si přinesou s sebou).


7. Během cvičných dílen se žáci seznámí s provozem školy, školní jídelnou.


8. Výuka ve cvičných dílnách bude probíhat následovně - žák se dostaví do školní budovy SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 asi 15 minut před zahájením výuky ve vybrané cvičné dílně, dle zvoleného termínu. U hlavního vchodu do školy se žáci nahlásí ve vrátnici a počkají na vyučujícího, který si pro ně přijde a odvede je do příslušné cvičné dílny. Prosíme o dochvilnost. 


9. Žáci si s sebou přinesou zámeček, protože jim bude přidělena skříňka na převlečení.


10. Doprovod žáků na cvičné dílny v Holečkově ulici a odchod po jejich skončení domů zajišťují učitelé domovské ZŠ nebo zákonní zástupci.


11. Těšíme se na účast žáků a věříme, že se jim u nás ve škole bude líbit. 
PDF souborZávazná přihláška - cvičné dílny 
PDF souborBezinfekčnost pro cvičné dílny