Kotva
Nepřehlédněte
Taneční kurz pro SŠ
6.11.2019

Od čtvrtka 14.11.2019 začíná taneční kurz pro středošloláky.

Podrobnosti o kurzu zde. (Velikost: neznámá)

CVIČNÉ DÍLNY
15.10.2019

Žáci 8. a 9. tříd se opět mohou hlásit na cvičné dílny.

Termíny a podrobnosti najdete v sekci:

Střední škola - Cvičné dílny

Těšíme se na vás.

Školní bufet
2.10.2019
Přijmeme  pronajímatele/ku do školního bufetu za velmi výhodných podmínek. 
Pracovní doba po-pá 7.30 - 14.00 hodin.
Mapa webu

Střední odborná škola

Zobrazeno: 2614x
Uplatnění absolventa SOŠ

Absolventi najdou uplatnění ve středních technicko hospodářských funkcích, ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Organizace výuky

 

Vzdělávání na SOŠ je organizováno jako čtyřleté denní studium. Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích předmětů. Odborná praxe probíhá v 1. a 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů a ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 4 týdnů za ročník. Praxe je zařazena ke konci školního roku v 1., 2. a 3. ročníku a před vánočními prázdninami ve 2., 3. a 4. ročníku. Žáci ji mohou v mimořádném případě vykonávat v průběhu prázdnin. Vyučování probíhá podle zásad speciální pedagogiky a také ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných, a zákona  384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet  o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Přijímací řízení

 

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, které se skládají z písemné části a přijímacího pohovoru, přičemž písemnou část tvoří matematika a český jazyk na úrovni vzdělání získaného na ZŠ.

 

Zdravotní způsobilost

 

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnost studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od  SPC nebo PPP.