Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Třída s orálním programem (žlutá třída)

Zobrazeno: 1749x
Tato třída je určena dětem s těžkou formou poruchy komunikace a děti, které mají sluchovou vadu dobře kompenzovanou sluchadly nebo kochleárním implantátem. Třída je věkově smíšená.

Výuku ve třídě řídí pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Na rozvoji komunikačních schopností dětí se podílí i školní logoped, který ve třídě pravidelně realizuje individuální i skupinovou logopedii.

Výuka zde probíhá pomocí verbální komunikace s podporou znaků z českého znakového jazyka. Při výchovně vzdělávacím procesu také pedagog využívá prvky alternativní a augmentativní komunikace (vizualizace obrázkových materiálů, videoprojekce na interaktivní tabuli). Aby si děti vyzkoušely práci s různými materiály, zařazuje do výuky rovněž práci v keramické dílně, ve třídě hru s přírodninami, kinetickým i sypkým pískem a širokou škálu různých didaktických her a pomůcek.

 

 

Pedagogové třídy s orálním programem:

 

Kábová Kateřina Dis.- učitelka

Tel: 724 383 781

e-mail: katka.kabova@seznam.cz

 

Čechová Michaela - asistentka