Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace o škole

Zobrazeno: 6776x
Součásti školy:

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

Mateřská škola  pro sluchově postižené  
Mateřská škola pro děti s vadami řeči

Základní škola pro sluchově postižené 
Základní škola pro žáky s vadami řeči

Střední odborná škola pro sluchově postižené
Maturitní nástavbové studium pro sluchově postižené
Střední odborné učiliště pro sluchově postižené
Odborné učiliště

Internát mateřské, základní a střední školy
Školní družina
Školní jídelna

MŠ nabízí rodičům zdarma Kurz základů znakového jazyka. Bude vyučován každé pondělí od 7.30 do 8.30 hodin.
Zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Ivy Herbstové.

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

BÚ - 1134051/0710
RF - 123-1134051/0710 - dary

Získání příslušných informací, podání žádostí, stížností předložení návrhů, podnětů či jiných dožádání lze provést dle zákona č. 206/1999 Sb.:

- osobně v kanceláři školy
- prostřednictvím datové schránky
- poštou na adresu školy
- prostřednictvím e-mailové adresy školy

Místo a lhůtu podání, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat dle:

- zákona č.500/2000 Sb. /správní řád/
- zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/

Žádost o poskytnutí informace

- tiskopis je umístěn v záložce Formuláře ke stažení

Sazebník úhrad platný pro školní rok 2018/2019

Pro úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dalších nákladů vydává tento sazebník úhrad:

- vydání nové žákovské knížky /při ztrátě/ ..............................................20,- Kč
- zápisník BOZP /při ztrátě/ .................................................................... 20,- Kč
- opis vsvědčení, výučního listu.............................................................100,- Kč
- jídelní čip /při ztrátě/..............................................................................50,- Kč
- úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je stanovena
  za každou započatou hodinu práce zaměstnance...............................250,- Kč

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet školy.