Kotva
Nepřehlédněte
Taneční kurz pro SŠ
6.11.2019

Od čtvrtka 14.11.2019 začíná taneční kurz pro středošloláky.

Podrobnosti o kurzu zde. (Velikost: neznámá)

CVIČNÉ DÍLNY
15.10.2019

Žáci 8. a 9. tříd se opět mohou hlásit na cvičné dílny.

Termíny a podrobnosti najdete v sekci:

Střední škola - Cvičné dílny

Těšíme se na vás.

Školní bufet
2.10.2019
Přijmeme  pronajímatele/ku do školního bufetu za velmi výhodných podmínek. 
Pracovní doba po-pá 7.30 - 14.00 hodin.
Mapa webu

Třídy pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem

Zobrazeno: 1530x
Třída pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem je určena pro děti s těžkou vadu sluchu, která může i nemusí být kompenzovaná sluchadly nebo kochleárním implantátem. Zákonní zástupci se dobrovolně rozhodli, že chtějí, aby se jejich dítě vzdělávalo formou bilingválního vzdělávání s podporou českého znakového jazyka. Děti v této třídě vytváří věkově heterogenní skupinu. Individuální přístup je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces vytváří pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Pedagog úzce spolupracuje se školním logopedem. Individuální logopedická péče pro každé dítě je zajištěna dvakrát v týdnu a jednou týdně provádí logoped MŠ skupinovou logopedii ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces je veden formou  bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání. Tento systém umožňuje dítěti získat informace, rozvinout jeho komunikační kompetence a myšlení v rozsahu, který se blíží informačním a komunikačním kompetencím jeho slyšících vrstevníků. Zvolený bilingvální systém vzdělávání je v souladu se zákonem o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č. 384/2008 Sb. v platném znění, se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Podstatnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího pedagoga ve vyučování. Neslyšící pedagog je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s dětmi komunikuje českým znakovým jazykem. Slyšící pedagog je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící populace a s dětmi komunikuje komunikačními systémy sluchově postižených vycházejícími z českého jazyka, to je mluvenou řečí, znakovanou češtinou, prstovou abecedou, vizualizací mluvené češtiny a písemným záznamem mluvené řeči. Od dětí při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Pokud je postižení dítěte takové, že dítě nedokáže ani za pomoci a podpory pedagoga mluvenou řečí komunikovat, vyžaduje učitel od dítěte komunikaci s využitím komunikačních systémů neslyšících vycházejících z českého jazyka. Slyšící pedagog pomáhá dětem zlepšovat a upravovat artikulaci tak, aby byla co nejlépe využitelná při komunikaci s většinovou slyšící společností. Bilingvální způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci pedagoga i asistenta pedagoga.