Kotva
Nepřehlédněte
Úprava kontaktů
21.11.2018

V současné době probíhá úprava kontaktů zaměstnanců školy.

Ověřte si, prosím, zda máte jejich aktuální telefonní čísla a e-mailové adresy.

Děkujeme za pochopení.

Návštěva školy
16.11.2018

Den otevřených dveří v naší škole je za námi, ale i tak máte možnost nás po předchozí telefonické dohodě navštívit, školu si prohlédnout a dozvědět se vše potřebné o možnosti studia našich oborů.

Nabízíme i cvičné dílny, kde si můžete jednotlivé obory vyzkoušet. 

 
 
Počítadlo
Online:
1

Dnes:
162

Posledních 7 dní:
2082

Posledních 30 dní:
8752

Celkem:
60637

Mapa webu
A
A
A

Třídy pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem

Zobrazeno: 752x |
Třída pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem je určena pro děti s těžkou vadu sluchu, která může i nemusí být kompenzovaná sluchadly nebo kochleárním implantátem. Zákonní zástupci se dobrovolně rozhodli, že chtějí, aby se jejich dítě vzdělávalo formou bilingválního vzdělávání s podporou českého znakového jazyka. Děti v této třídě vytváří věkově heterogenní skupinu. Individuální přístup je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces vytváří pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Pedagog úzce spolupracuje se školním logopedem. Individuální logopedická péče pro každé dítě je zajištěna dvakrát v týdnu a jednou týdně provádí logoped MŠ skupinovou logopedii ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces je veden formou  bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání. Tento systém umožňuje dítěti získat informace, rozvinout jeho komunikační kompetence a myšlení v rozsahu, který se blíží informačním a komunikačním kompetencím jeho slyšících vrstevníků. Zvolený bilingvální systém vzdělávání je v souladu se zákonem o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č. 384/2008 Sb. v platném znění, se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Podstatnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího pedagoga ve vyučování. Neslyšící pedagog je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s dětmi komunikuje českým znakovým jazykem. Slyšící pedagog je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící populace a s dětmi komunikuje komunikačními systémy sluchově postižených vycházejícími z českého jazyka, to je mluvenou řečí, znakovanou češtinou, prstovou abecedou, vizualizací mluvené češtiny a písemným záznamem mluvené řeči. Od dětí při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Pokud je postižení dítěte takové, že dítě nedokáže ani za pomoci a podpory pedagoga mluvenou řečí komunikovat, vyžaduje učitel od dítěte komunikaci s využitím komunikačních systémů neslyšících vycházejících z českého jazyka. Slyšící pedagog pomáhá dětem zlepšovat a upravovat artikulaci tak, aby byla co nejlépe využitelná při komunikaci s většinovou slyšící společností. Bilingvální způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci pedagoga i asistenta pedagoga.