Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Základní škola pro žáky s vadami řeči

Zobrazeno: 10638x
Mgr. et Mgr. MIZEROVÁ Miloslava
zástupce ředitele pro ZŠ 
tel: 226 299 311, 773 747 857
e-mail: mizerova.m@seznam. cz

Učitelé ZŠ

 

Speciální pedagog:

 

Mgr. HRUBÁ Jana

Bc. JAROŠÍKOVÁ Lenka

PaedDr. JÍZDNÁ Dana

Mgr. KUPINCAYOVÁ Ilona

Mgr. MÁLKOVÁ Marie

Mgr. MATĚJKOVÁ Alice

 

Asistenti ZŠ

MgA. DUCHAŇOVÁ  Anna

Ing. NEHODA Petr

Bc. TEICHMANOVÁ Andrea

 

     V našich třídách s vadami řeči vzděláváme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickými obtížemi. Úkolem vzdělávání je vybudovat u žáků řeč a vybavit je znalostmi a dovednostmi pro zvládnutí dalšího pokračování školní docházky. Cílíme na všestranný rozvoj žáků, a to ve všech činnostech během vyučování i mimo něj. Klademe důraz na rozvíjení řečové obratnosti správnou výslovnost vyvozených hlásek a jejich fixaci v běžné řeči v součinnosti s rozvojem pohybovým.

 

    V rámci školního vzdělávání využíváme úzkou spolupráci se školní logopedkou, školní psycholožkou, učiteli a vychovateli družiny. Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole a výuka je rozšířena o předmět – individuální logopedická péče.

 

    Učíme podle školního vzdělávacího programu a v případě potřeby může být žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z daného školního vzdělávacího programu. V případě potřeby pracují ve třídách s žáky asistenti pedagoga.

 

    Naše základní škola nabízí žákům:

 

 • výuku pod vedením zkušených speciálních pedagogů – logopedů a surdopedů
 • individuální logopedickou péči v samostatných vyučovacích hodinách
 • individuální logopedickou péči školního logopeda v domluvených termínech
 • konzultace školního psychologa
 • snížený počet žáků ve třídě (9-13)
 • využité speciálně pedagogických materiálů a pomůcek, včetně interaktivní tabule, počítačů v učebně výpočetní techniky
 • školní družinu a možnost stravování ve školní jídelně včetně dopoledních svačin
 • tvořivé práce v keramické dílně
 • plavecký výcvik, školy v přírodě a ozdravné pobyty u moře
 • zájmové kroužky a jiné sportovní a kulturní aktivity
 • využívání školní zahrady a hřiště.

   

Během školního roku pořádáme školní dílny s následným jarmarkem, kde si mohou rodiče koupit výrobky našich žáků. Žáci školy pravidelně vystupují na vánoční besídce a slavnostním ukončení školního roku. Účastníme se dalších sportovních a kulturních akcí.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.