Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace o MŠ

Zobrazeno: 11512x

Mgr. VÁCHA Vlastimil
zástupce ředitele pro MŠ  
tel: 601 559 610
e-mail: vlastimilvacha@email.cz

Mgr. HERBSTOVÁ Iva 

logoped MŠ 
e-mail: iva.rejdova@volny.cz 

Tel: 604 471 353

 

Učitelé MŠ pro sluchově postižené

Tel: 724 383 781

 

Mateřská škola je v současné době rozdělena do čtyř tříd:

  • třída pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem („zelená třída“)

  • třída pro děti s vadami řeči („modrá třída“)

  • třída s orálním programem („žlutá třída“)

  • třída běžného typu pro děti zaměstnanců MŠMT („červená třída“)

 

Všechny čtyři třídy MŠ jsou dobře vybaveny potřebnými pomůckami. V areálu školy se nachází keramická dílna, tělocvična víceúčelové sportovní hřiště na školní zahradě.

Pro kulturní akce slouží společenský sál (původně školní kaple).

Ve škole je zajištěn bezbariérový přístup, před budovou je parkoviště, které mohou rodiče dětí využít při dovezení dítěte do školky a jeho vyzvedávání. 

Děti, které mají bydliště ve větší vzdálenosti , mohou využít internát, který je součástí školy.

Děti jsou do MŠ vřazovány na základě rozhodnutí ředitele školy podle vypracovaných kritérií.


Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme možnost  prohlídky školy. (po předchozí domluvě a umožní-li to platná epidemiologická opatření). 


Školné od 1. 9. 2020:

MŠ           300,- Kč za měsíc/polodenní
MŠ           450,- Kč za měsíc/celodenní

 

Školné od 1. 9. 2021

 

MŠ            300,- Kč za měsíc/polodenní

MŠ            450,- Kč za měsíc/celodenní

 

Potvrzení o zaplacení školného u dětí přijatých do MŠ vydává vedoucí školní jídelny p.Jana Randáčková.

 

 

Otevření MŠ pro děti zaměstnanců MŠMT v době letních prázdnin 2021

 

Oznamuji Vám, že mateřská škola pro děti zaměstnanců MŠMT bude v letních měsících otevřena v běžné pracovní době (od 7 do 18 hodin) v prvním prázdninovém týdnu (od 28.6. do 2.7.2021) a v posledních dvou prázdninových týdnech (od  23.8. do 31.8.2021). 
V souladu s §6 odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb. v platném znění vám sděluji, že jsem stanovil výši úplaty za měsíc červenec 2021 na 30 Kč za měsíc v případě polodenní docházky a na 45 Kč za měsíc v případě celodenní docházky. Výši úplaty za měsíc srpen stanovuji na 90 Kč za měsíc v případě polodenní docházky a na 135 Kč za měsíc v případě celodenní docházky. 
 
KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
 
MŠ pro sluchově postižené nabízí od září 2021 zdarma kurzy ZJ pro slyšící rodiče sluchově postižených dětí v MŠ.
Kurzy se budou konat 1x týdně v délce 90 minut v odpoledních hodinách.
Zájemci se mohou hlásit u třídních učitelek MŠ, kam dítě dochází. Se zájemci budou domluvené podrobné podmínky. 
 
 
Vážení rodiče,
 
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši důvěru při péči o vaše dítě v naší mateřské škole v nadcházejícím školním roce 2021/2022 a také bychom Vám chtěli předat několik základních informací ohledně začátku školního roku. 
Provoz mateřské školy začíná 1. září 2021 v 7:00 ráno. Ráno s dítětem můžete přijít do mateřské školy od 7:00 do 8:30.
Přineste s sebou pro dítě přezůvky, oblečení na převlečení vhodné na hru (tepláky, kraťasy - podle počasí), oblečení na převlečení vhodné na procházku či jiný pobyt venku (také podle počasí). 
Dítě si můžete vyzvednout podle potřeby. Pokud je zvyklé navštěvovat nějaké zařízení, určitě v MŠ vydrží do oběda (možné vyzvednout mezi 12:30 - 13:00), možná i do odpoledne - možné vyzvednout od 14:30 (čas svačiny) do 17:00 (končí provoz MŠ). Pokud není zvyklé na pobyt v nějakém zařízení, je možné se domluvit na individuální čas vyzvednutí. 
První dny v mateřské škole budou seznamovací - děti se budou znovu adaptovat na režim mateřské školy, my se budeme seznamovat s dětmi a také s vámi, rodiči. 
Na začátku školního roku se bude konat informativní schůzka pro rodiče, kde se dozvíte další nezbytné informace k chodu celé školy a k tomu, co bude potřebovat Vaše dítě. Předpokládaný termín této schůzky bude pondělí 6.9.2021 v 7:30 v MŠ. Termín schůzky Vám upřesníme 1. září 2021.
 
Pokud byste měli již teď nějaké dotazy a nejasnosti, můžete psát na e-mail: helena.podperova@seznam.cz, nebo na telefonu MŠ: +420 724 383 781 (po 23.8. 2021).
 
Děkujeme, přejeme krásné léto a těšíme se na shledanou 1. září!