Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Třída běžného typu pro děti zaměstnanců MŠMT (červená třída)

Zobrazeno: 2598x
Tato třída má kapacitu 24 dětí a je zřízena pro děti zaměstnanců MŠMT a naší školy. Jedná se o věkově smíšenou třídu pro intaktní děti od dvou do šesti let. Tato třída byla pro dané děti otevřena v září 2017.

Vzdělávání je zajišťováno dvěma pedagogy, asistentkou pedagoga a chůvou.

Každý pedagog ve třídě uplatňuje metody a prostředky vzdělávání podle RVP. Využívá názorné činnosti (pozorování, prohlížení obrázků, experimenty, cvičení, hudební a pohybové činnosti) i praktické činnosti (modelování, kreslení, malování, stříhání, pracovní návyky, návyky hygieny, stolování a sebeobsluhy). Všechny činnosti jsou zaměřeny a podporují aktivní a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Všechny nabídnuté formy vzdělávání jsou voleny tak, aby odpovídaly individuálním potřebám dětí a aby pozitivně uspokojovaly a podporovaly jejich osobnost, tělesný rozvoj a zdraví. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Děti v této třídě komunikují mluvenou řečí.

 

 

Pedagogové třídy:

 

Bc. Švarcová Andrea - učitelka

Tel: 601 566 508

e-mail: ajina123@seznam.cz

 

Bc. Oulehlová Zuzana - učitelka

Tel: 601 566 508

e-mail: oulehlova.zuzana@seznam.cz

 

Holá Lenka - asistentka pedagoga

Tel: 605 292 661

e-mail: lenkahola298@gmail.com

 

Závětová Andrea - chůva

Tel: 601 566 508

e-mail: andys.z@seznam.cz