Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Historie školy

Zobrazeno: 16375xHistorie školy

Ústav pro hluchoněmé byl založen dne 7. 12. r. 1786 v Praze. U jeho zrodu stála, známá svými charitativními cíli, zednářská lóže pod vedením hraběte Kašpara Heřmana Kunigla. Tímto záslužným skutkem chtěl hrabě vzdát poctu dlouho očekávanému příjezdu císaře Josefa II., který sám byl nositelem a zřizovatelem mnohých přínosných změn pro český národ v době osvícenství.

Tato škola byla provozována jako první svého druhu v Čechách, ústav zahájil svou činnost pouze se šesti chovanci ve věku od 6 do 36 let a ke vzdělávání sloužily pronajaté místnosti domu č. 671 ve druhém patře naproti Novoměstské radnici. Od roku 1787 zde vyučoval čtení a psaní pomocí prstové abecedy Karel Berger. Ten vytvářel pojmy pomocí znaků a ohluchlí a nedoslýchaví žáci se učili i artikulovat.

Od r. 1831 sídlil ústav v domě č. 669 na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice. Počet chovanců však vzrůstal a tak byl v roce 1838 zakoupen za 20 tisíc zlatých Faustův dům přímo na Karlově náměstí, který odpovídal tehdejším potřebám.

Skutečný génius znakového jazyka, jenž v této oblasti předběhl svou dobu, byl Václav Frost. Jeho metoda byla nazývána „Frostrova kombinovaná metoda“, také „metoda česká“ a i „pražská“, což z dnešního pohledu znamená, že jde o bilingvální výuku.

Frost využíval pro vyučování některých předmětů znakový jazyk a mimo jiné se zde nacvičovala artikulace, čtení a psaní. Byl si vědom, že neslyšící potřebují oboje.

Pro výuku byly nezbytně nutné učebnice. O ty se zasloužil Václav Koťátko, vytvořil první české učebnice pro neslyšící, které měly v té době pro žáky s tímto postižením obrovský význam.  Napsal pro ně Slabikář, 3 sešity mluvnických cvičení a Sbírku povídek. Autor je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých učitelů pro neslyšící.

Později byly sepsány další učebnice, které dále zkvalitňovaly výuku hluchoněmých.

Počet žáků se v průběhu let neustále zvyšoval. V době působení Karla Kmocha se zde učilo už 160 chovanců, proto dosavadní prostory pro výuku nevyhovovaly. Faustův dům byl tedy prodán za 580 tisíc K a zakoupen za 180 tisíc pozemek v zahradě Kinských na Smíchově (dnes Holečkova ulice). Zbylo tedy dost peněz na výstavbu nového ústavu.

V červnu r. 1901 došlo v Praze k další slavnostní události. Přijel císař František Josef I. a zúčastnil se položení základního kamene, dokonce vlastnoručně na něj třikrát poklepal.

Nová nádherná budova byla dokončena za necelý rok a slavnostně otevřena 28. února 1902.

Ve 2. polovině 19. století začali vyučovat ve škole učitelé, kteří sami byli neslyšící a tento trend přetrvává do dnešní doby.

 

Dnes :

Na základě získaných zkušeností se vzděláváním sluchově postižených vytváříme metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní začlenili. V současné době spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 jsme její fakultní školou. Při přípravě budoucích učitelů  využíváme veškerou moderní výuku a moderní postupy. Dále spolupracujeme s  Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni  se sluchově postiženými  komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady. Naši učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Škola spolupracuje nejen se školami v Bratislavě, ve Vídni a v Berlíně, ale i s ostatními školami pro sluchově postižené. Škola je státní a je přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Dále mají děti, žáci a studenti k dispozici 

  • Speciálně pedagogické centrum
  • Školní družinu
  • Školní jídelnu
  • Společenský sál
  • Tělocvičnu
  • Posilovnu
  • Internát
  • Školní hřiště 
  • Školní zahradu

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor, všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní odborníci pro práci s dětmi se sluchovým postižením. Ve škole pracují i sluchově postižení učitelé a asistenti.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.