Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Gastronomie

Zobrazeno: 2757x
Kód oboru: 65 - 41 - L / 51

Typ oboru:
Studijní obor nástavbového studia
Druh oboru: Denní
Způsob ukončení: Maturitní zkouška
Délka studia: 2 roky
Určeno pro: Chlapce a dívky se sluchovým postižením
Minimální vzdělání: Výuční list

Studijní obor je koncipován jako dvouleté denní nástavbové studium a je určen pro absolventy tříletého učebního oboru Kuchař-číšník a Cukrář. Poskytuje úplné střední odborné vzdělání a svým celkovým pojetím všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vytváří příznivé podmínky pro moderní a tvořivé vzdělávání se.


Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Cílem tohoto nástavbového studia je připravit všestranně zdatné podnikatele a řídící pracovníky v restauračních a hotelových provozech. Znalost moderních řídících metod, jazyková výbava a vysoká úroveň profesní etiky jsou základními devizami našich studentů, kteří jsou rovněž schopni přípravy technologicky náročných nápojů i jídel a organizace obsluhy i při mimořádných příležitostech.


Profil absolventa

Studenti jsou v průběhu studia seznamováni i se základy hospodaření s materiálem a surovinami, jakož i s cenovou kalkulací. Také znalost předpisů o přejímce, skladování a odpisech zboží a surovin patří mezi povinné znalosti. Předměty jako Technika administrativy, Informační technika, Účetnictví, Ekonomika tržního hospodářství, Hotelový a restaurační provoz a Management a marketing umožňují studentům získat potřebné znalostní penzum, díky kterému se pak budou schopni ve svém oboru realizovat a uspokojovat i požadavky náročné klientely.


Studium je zakončeno maturitní zkouškou a jeho absolventi se mohou ucházet o pomaturitní studium a o studium na vysokých školách.


Okruh navazuje na předchozí studium podle RVP Kuchař - číšník a RVP Cukrář.
Zejména na okruhy výroba pokrmů, odbyt a obsluha a profilující okruhy kuchař a číšník. Ve výuce je třeba dbát na rozšíření poznatků z předchozího studia z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si rozšíří poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců podle významných etnik. Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven i k vytváření příjemného pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.  Žáci se seznámí se strukturou hotelových služeb a jejich poskytováním.

PDF souborRámcové rozvržení obsahu vzdělávání oboru Gastronomie