Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Gastronomie

Zobrazeno: 3043x
Kód oboru: 65 - 41 - L / 51

Typ oboru:
Studijní obor nástavbového studia
Druh oboru: Denní
Způsob ukončení: Maturitní zkouška
Délka studia: 2 roky
Určeno pro: Chlapce a dívky se sluchovým postižením
Minimální vzdělání: Výuční list

Studijní obor je koncipován jako dvouleté denní nástavbové studium a je určen pro absolventy tříletého učebního oboru Kuchař-číšník a Cukrář. Poskytuje úplné střední odborné vzdělání a svým celkovým pojetím všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vytváří příznivé podmínky pro moderní a tvořivé vzdělávání se.


Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Cílem tohoto nástavbového studia je připravit všestranně zdatné podnikatele a řídící pracovníky v restauračních a hotelových provozech. Znalost moderních řídících metod, jazyková výbava a vysoká úroveň profesní etiky jsou základními devizami našich studentů, kteří jsou rovněž schopni přípravy technologicky náročných nápojů i jídel a organizace obsluhy i při mimořádných příležitostech.


Profil absolventa

Studenti jsou v průběhu studia seznamováni i se základy hospodaření s materiálem a surovinami, jakož i s cenovou kalkulací. Také znalost předpisů o přejímce, skladování a odpisech zboží a surovin patří mezi povinné znalosti. Předměty jako Technika administrativy, Informační technika, Účetnictví, Ekonomika tržního hospodářství, Hotelový a restaurační provoz a Management a marketing umožňují studentům získat potřebné znalostní penzum, díky kterému se pak budou schopni ve svém oboru realizovat a uspokojovat i požadavky náročné klientely.


Studium je zakončeno maturitní zkouškou a jeho absolventi se mohou ucházet o pomaturitní studium a o studium na vysokých školách.


Okruh navazuje na předchozí studium podle RVP Kuchař - číšník a RVP Cukrář.
Zejména na okruhy výroba pokrmů, odbyt a obsluha a profilující okruhy kuchař a číšník. Ve výuce je třeba dbát na rozšíření poznatků z předchozího studia z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si rozšíří poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců podle významných etnik. Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven i k vytváření příjemného pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.  Žáci se seznámí se strukturou hotelových služeb a jejich poskytováním.

PDF souborRámcové rozvržení obsahu vzdělávání oboru Gastronomie

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.