Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Podnikání

Zobrazeno: 2815x
Kód oboru: 64 - 41 - L / 51 - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Délka přípravy: 2 roky - denní studium
Určeno pro: Dívky a chlapce, kteří úspěšně ukončili některý z učebních oborů na SOU
Vstupní předpoklady: Výuční list v oborech dle platných předpisů a úspěšné absolvování přijímacího řízení
Dosažené vzdělání: Úplné střední s maturitou
Zpúsob ukončení: Maturtiní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

PROFIL ABSOLVENTA 

 Absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává ekonomické vzdělání se zaměřením na podnikání. Orientuje se v marketingu a managmentu, dokáže zabezpečit základní ekonomické ( účetní ), obchodní, správní a administrativní činnosti ve všech oblastech ekonomické sféry. Má předpoklady pro uplatnění na úrovni středního managmentu ( v ziskové i neziskové oblasti ), ale i samostatného podnikání.

 

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické a administrativní činnosti. Získané znalosti
a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


PDF souborRámcové rozvržení obsahu vzdělávání - Podnikání