Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Hotelnictví

Zobrazeno: 3085x
Kód oboru: 65 - 42 - M / 01

Doba trvání: 4 roky 
Určeno pro: Chlapce a dívky se sluchovým postižením, kteří splnili povinnou školní docházku
Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné s maturitou
Způsob ukončení: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce


Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání.

Profil absolventa

Absolventi oboru Hotelnictví jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Obsah všeobecného vzdělávání je vymezen v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové (nejméně 2 cizí jazyky ), společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury.

Odborné vzdělávání

Složku odborného vzdělávání tvoří šest obsahových okruhů

  • odborná komunikace v cizím jazyce
  • organizační a komunikační
  • obchodně podnikatelský
  • gastronomie
  • hotelnictví
  • turismus


Možnosti uplatnění


Absolventi se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Sluchově postižení absolventi se mohou uplatnit v oblasti tlumočnictví při cestovních kancelářích a hotelových provozech. Během studia je zařazena odborná praxe v provozech veřejného stravování, ubytování, lázeňských zařízeních, v cestovních kancelářích a při průvodcovské činnosti sluchově postižených turistů z cizích zemí, v dopravě, bankovnictví a pojišťovnictví, v České obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcích a na celnicích.


Možnosti dalšího vzdělávání

Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.