Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace o ZŠ

Zobrazeno: 16765x

Zástupce ředitele pro ZŠ
Mgr. et Mgr. MIZEROVÁ Miloslava
tel: 226 299 311, 773 747 857
e-mail: mizerova.m@seznam.cz

 

Školní logopedky

Mgr. KABATNIKOVÁ Sára

sara.kabatnikova@seznam.cz

MIKOLÁŠOVÁ Natálie

natalie.mikolasova@gmail.com

 

Školní psycholog

Mgr. GERNER Hana

tel: 601 563 246

hana.gerner@skolaholeckova.cz

 

Výchovný poradce

PaedDr. Rašínová Viola

viola.rasinova@seznam.cz

 

 

Naše základní škola poskytuje vzdělávání žákům se sluchovým postižením a žákům s vadami řeči. Ve škole preferujeme individuální přístup ke každému žákovi.

 

Ve třídách učí plně kvalifikovaní speciální pedagogové. Vzdělávání žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Cesta k porozumění. Školní docházka žáků vzdělávaných podle ŠVP pro žáky se sluchovým postižením je desetiletá. Žáci vzdělávaní podle ŠVP pro vady řeči, mají školní docházku devítiletou. Pro žáky ze vzdálenějších míst nabízíme možnost ubytování na internátě.

 

Vedle různých kroužků a zájmových aktivit pořádá naše škola pravidelně školy v přírodě na Šumavě, lyžařské kurzy v Krkonoších a velmi oblíbené ozdravné pobyty v zahraničí u moře.

 

Konzultační hodiny a rodičovské schůzky se konají vždy po telefonické nebo emailové domluvě s učiteli. Spojení na učitele je dostupné na našich stránkách www.skolaholeckova.cz - Kontakty - Učitele ZŠ, kde jsou uvedena telefonní čísla i emailové adresy.