Kotva
Nepřehlédněte
Informace Aktuality jsou prázdné!
 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní škola pro sluchově postižené

Zobrazeno: 1987x |
Mgr. et Mgr. MIZEROVÁ Miloslava
zástupce ředitele pro ZŠ 
tel: 226 299 311, 773 747 857
e-mail: mizerova.m@seznam. cz


Pedagogové ZŠ:

Mgr. DUCHAŇOVÁ Eva- logoped a surdoped
Mgr. LACINOVÁ Anna - logoped a surdoped 
Bc. PANSKÁ Vendula - učitelka v surdopedické třídě 
PaedDr. RAŠÍNOVÁ Viola - logoped a surdoped, výchovný poradce 
Mgr. VIDÍMOVÁ Iveta - surdoped

Asistenti ZŠ:

Mgr. HENZLOVÁ Markéta - asistentka v surdopedické třídě
HÜBŠMANOVÁ Tereza - asistentka v surdopedické třídě
OPRAVILOVÁ Alena
- asistentka v surdopedické třídě 
Bc. ZELENKOVÁ Markéta - asistentka v surdopedické třídě 


Naše základní škola pro sluchově postižené má dlouholetou tradici a zkušenosti ve vzdělávání a výchově svěřených žáků. Do ZŠ přijímáme žáky se sluchovými vadami a žáky s kombinovaným postižením.
Povinná školní docházka do naší ZŠ je 10let. Maximální počet žáků ve třídě je 6. Ve třídách pracují učitelé - speciální pedagogové a sluchově postižení asistenti.
Výuka probíhá dle potřeb dítěte v českém, nebo znakovém jazyce.
Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které učitelé denně využívají ke zkvalitnění výuky.

Základní škola pro sluchově postižené žáky - organizuje každý rok školu v přírodě na Šumavě a ozdravný pobyt u moře v zahraničí.
Žáci se pravidelně zúčastňují dopravní soutěže ve Valašském Meziříčí, sportovních turnajů ve florbalu či fotbalu a dále srovnávacích testů na Ulitoolympiádě, celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky a kurzů plavání. Během školního roku probíhají také výtvarné dílny. Žáci se svými učiteli každý rok připravují vystoupení do programu na vánoční besídku i na slavnostní ukončení školního roku.