Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Základní škola pro sluchově postižené

Zobrazeno: 3107x
Mgr. et Mgr. MIZEROVÁ Miloslava
zástupce ředitele pro ZŠ 
tel: 226 299 311, 773 747 857
e-mail: mizerova.m@seznam. cz


Mgr. LÁMUSOVÁ Tereza

logoped ZŠ

email: tupova.terka@seznam.cz

 

Pedagogové ZŠ:

Mgr. DUCHAŇOVÁ Eva- logoped a surdoped

Mgr. HRUBÁ Jana - surdoped
Mgr. LACINOVÁ Anna - logoped a surdoped 
Bc. PANSKÁ Vendula - učitelka v surdopedické třídě 
PaedDr. RAŠÍNOVÁ Viola - logoped a surdoped, výchovný poradce 
Mgr. VIDÍMOVÁ Iveta - surdoped

Asistenti ZŠ:

HÜBŠMANOVÁ Tereza - asistentka v surdopedické třídě
OPRAVILOVÁ Alena
- asistentka v surdopedické třídě 
Bc. ZELENKOVÁ Markéta - asistentka v surdopedické třídě 


Naše základní škola pro sluchově postižené má dlouholetou tradici a zkušenosti ve vzdělávání a výchově svěřených žáků. Do ZŠ přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení i žáky s kombinovaným postižením.
Povinná školní docházka do naší škole je 10let. Maximální počet žáků ve třídě je 8. Ve třídách se postupuje bilingválním způsobem, který je založen na současném působení slyšícího učitele - speciálního pedagoga a sluchově postiženého asistenta. Výuka tak probíhá dle potřeb dítěte v českém, nebo znakovém jazyce.
Ve třídách se při výuce prakticky využívá digitální technologie, která podporuje vzdělávání žáků se sluchovým postižením.
Základní škola pro sluchově postižené žáky organizuje každý rok školu v přírodě na Šumavě a ozdravný pobyt u moře v zahraničí.
Žáci se pravidelně zúčastňují dopravní soutěže ve Valašském Meziříčí, sportovních turnajů ve florbalu či fotbalu a dále srovnávacích testů na Ulitoolympiádě, celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky a kurzů plavání. Během školního roku probíhají také výtvarné dílny. Žáci se svými učiteli každý rok připravují vystoupení do programu na vánoční besídku i na slavnostní ukončení školního roku. 
Ve škole probíhají sportovní hry a v rámci Šablon  Čtenářský klub a Klub deskových her.
 
V budově školy je umístěn internát, který využívají především mimopražští žáci.