Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace o škole

Zobrazeno: 10841x
Součásti školy:

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

Mateřská škola  pro sluchově postižené  
Mateřská škola pro děti s vadami řeči

Základní škola pro sluchově postižené 
Základní škola pro žáky s vadami řeči

Střední odborná škola pro sluchově postižené
Maturitní nástavbové studium pro sluchově postižené
Střední odborné učiliště pro sluchově postižené
Odborné učiliště

Internát mateřské, základní a střední školy
Školní družina
Školní jídelna

MŠ nabízí rodičům zdarma Kurz základů znakového jazyka. Bude vyučován každé pondělí od 7.30 do 8.30 hodin.
Zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Ivy Herbstové.

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

BÚ - 1134051/0710

Získání příslušných informací, podání žádostí, stížností předložení návrhů, podnětů či jiných dožádání lze provést dle zákona č. 206/1999 Sb.:

- osobně v kanceláři školy
- prostřednictvím datové schránky
- poštou na adresu školy
- prostřednictvím e-mailové adresy školy

Místo a lhůtu podání, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat dle:

- zákona č.500/2000 Sb. /správní řád/
- zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/

Žádost o poskytnutí informace

- tiskopis je umístěn v záložce Formuláře ke stažení

Sazebník úhrad platný od školního roku 2018/2019

Pro úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dalších nákladů vydává tento sazebník úhrad:

- vydání nové žákovské knížky /při ztrátě/ ..............................................20,- Kč
- zápisník BOZP /při ztrátě/ .................................................................... 20,- Kč
- opis vsvědčení, výučního listu.............................................................100,- Kč
- jídelní čip /vratná záloha/.....................................................................120,- Kč
- úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je stanovena
  za každou započatou hodinu práce zaměstnance...............................250,- Kč

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet školy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.