Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Odborné učiliště

Zobrazeno: 9402x

Úroveň vzdělávání: Odborné vzdělávání

Vzdělávací program OU umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem OU pro sluchově postižené je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí a tyto žáky vybavit dostatečným množstvím odborných vědomostí, poskytnout žákům odborné vzdělání ve zvoleném učebním oboru jako na OU standardního typu způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a  připravit je co nejlépe pro život ve společnosti a pro pracovní uplatnění.

 

Učební doba na OU: 3 roky

Škola preferuje při vzdělávání žáků metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická páce o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech. Výuka odborného výcviku probíhá  pod vedením odborných pedagogických pracovníků v moderně vybavených učebnách ( dílnách ) po dobu školní výuky. Ve vybraných oborech ( kuchařské práce, cukrářské práce ) probíhá odborný výcvik od 2. ročníku pod vedením instruktorů na provozovnách odborné praxe. Výsledkem je snadnější přechod absolventů do pracovního procesu a současně předchází nezaměstnanosti absolventů. Během školní docházky mají žáci možnost navštívit různá pracoviště a vidět svá budoucí povolání v běžné praxi.

Probíhají exkurze do restaurací, škol, cukráren a odborných dílen např. čalounické provozy, šití apod.

 

Ukončení učebního oboru:

Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list.

 

Zdravotní požadavky:

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnosti studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od SPC nebo PPP.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem dle posouzení praktického nebo odborného lékaře.

 

Vzdělávací program:

Je zaměřen na odbornou stránku a odborný výcvik, který tvoří stěžejní výuku ve zvolených oborech OU. Počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů je nižší než v oborech SOU a tyto předměty jsou méně náročné. Studium OU je určeno především žákům se slabším prospěchem na ZŠ a absolventům Základní školy praktické.

 

Způsob příjímání

Na OU pro sluchově postižené jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro zvolený učební obor.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.