Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Střední odborné učiliště

Zobrazeno: 9302x

Úroveň vzdělávání: Střední odborné vzdělání

Vzdělávací program umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně  ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem pro SOU pro neslyšící je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí. Tyto žáky je nutné vybavit dostatečným množstvím odborných vědomostí, poskytnout jim středně odborné vzdělání se stejným obsahem učiva jako na SOU a to způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a připravit je co nejlépe pro život tak, aby se dokázali uplatnit v tržním hospodářství. 


Učební doba na SOU : 3 roky

Škola preferuje při práci metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická péče o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech.

 

Ukončení učebního poměru:

Obory na středním odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou.
Certifikátem je výuční list.

 

Zdravotní požadavky:

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnosti studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od SPC nebo PPP.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem dle posouzení praktického nebo odborného lékaře.

 

Vzdělávací program:

Do vzdělávacího programu jsou začleněny společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, matematické a jazykové předměty (anglický jazyk, německý jazyk) a dále pak předměty v oblasti informatiky. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je rozvoj tělesné kultury včetně mimoškolních sportovních soutěží. Dále pak odborné vzdělávání dle zvoleného učebního oboru.

 

Vstupní předpoklady žáků:

Ke studiu na SOU pro sluchově postižené, jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený učební obor.

 

Možnosti uplatnění absolventů učebních oborů na SOU:

Absolventi všech učebních oborů nacházejí uplatnění na trhu práce ve své získané profesi, například v potravinářském sektoru, strojírenském, oděvním a ve službách.
Absolventi  všech oborů ukončených na SOU mohou  pokračovat ve studiu na dvouletém nástavbovém denním studiu v oboru  Podnikání zakončeném maturitní zkouškou.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.