Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Střední odborná škola

Zobrazeno: 7298x
Uplatnění absolventa SOŠ

Absolventi najdou uplatnění ve středních technicko hospodářských funkcích, ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Organizace výuky

 

Vzdělávání na SOŠ je organizováno jako čtyřleté denní studium. Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích předmětů. Odborná praxe probíhá v 1. a 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů a ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 4 týdnů za ročník. Praxe je zařazena ke konci školního roku v 1., 2. a 3. ročníku a před vánočními prázdninami ve 2., 3. a 4. ročníku. Žáci ji mohou v mimořádném případě vykonávat v průběhu prázdnin. Vyučování probíhá podle zásad speciální pedagogiky a také ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných, a zákona  384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet  o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Přijímací řízení

 

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, které se skládají z písemné části a přijímacího pohovoru, přičemž písemnou část tvoří matematika a český jazyk na úrovni vzdělání získaného na ZŠ.

 

Zdravotní způsobilost

 

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnost studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od  SPC nebo PPP.

 
 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.