Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Třída pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem (zelená třída)

Zobrazeno: 3743x
Třída pro děti s vadami sluchu s bilingválním programem je určena pro děti s těžkou vadu sluchu, která může i nemusí být kompenzovaná sluchadly nebo kochleárním implantátem. Zákonní zástupci se dobrovolně rozhodli, že chtějí, aby se jejich dítě vzdělávalo formou bilingválního vzdělávání s podporou českého znakového jazyka. Děti v této třídě vytváří věkově heterogenní skupinu. Individuální přístup je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces vytváří pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Pedagog úzce spolupracuje se školním logopedem. Individuální logopedická péče pro každé dítě je zajištěna dvakrát v týdnu a jednou týdně provádí logoped MŠ skupinovou logopedii ve třídě.

Výchovně vzdělávací proces je veden formou  bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání. Tento systém umožňuje dítěti získat informace, rozvinout jeho komunikační kompetence a myšlení v rozsahu, který se blíží informačním a komunikačním kompetencím jeho slyšících vrstevníků. Zvolený bilingvální systém vzdělávání je v souladu se zákonem o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č. 384/2008 Sb. v platném znění, se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Podstatnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího pedagoga ve vyučování. Neslyšící pedagog je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s dětmi komunikuje českým znakovým jazykem. Slyšící pedagog je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící populace a s dětmi komunikuje komunikačními systémy sluchově postižených vycházejícími z českého jazyka, to je mluvenou řečí, znakovanou češtinou, prstovou abecedou, vizualizací mluvené češtiny a písemným záznamem mluvené řeči. Od dětí při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Pokud je postižení dítěte takové, že dítě nedokáže ani za pomoci a podpory pedagoga mluvenou řečí komunikovat, vyžaduje učitel od dítěte komunikaci s využitím komunikačních systémů neslyšících vycházejících z českého jazyka. Slyšící pedagog pomáhá dětem zlepšovat a upravovat artikulaci tak, aby byla co nejlépe využitelná při komunikaci s většinovou slyšící společností. Bilingvální způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci pedagoga i asistenta pedagoga.

 

 

Pedagogové třídy pro děti s vadami sluchu:

 

Bc. Vacková Barbora - učitelka

Tel: 724 383 781

e-mail: barboravacku@seznam.cz

 

Trávníčková Lucie - asistentka

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.