Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace o SŠ

Zobrazeno: 17805x
Bc. KRÁLOVÁ Jitka M.B.A
zástupce ředitele pro SŠ
tel: 226 299 355, 601 559 612
e-mail: kralovajitul@seznam.cz

Střední škola poskytuje tři typy vzdělávání žáků: 

- vzdělávání žáků na Střední odborné škole
- vzdělávání žáků na Středním odborném učilišti
- vzdělávání žáků na Odborném učilišti

Všechny typy střední školy mají stabilní, plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který přizpůsobuje výuku individuálním potřebám jednotlivých žáků. 

Studium na naší střední škole se díky perspektivním studijním a učebním oborům vyznačuje vysokou efektivitou a reálnou šancí uplatnění na trhu práce. Vědomosti a dovednosti, které získávají žáci během studia, mohou využít v budoucím zaměstnání. Velmi tomu napomáhají odborné praxe v provozech. Někteří žáci nalézají díky těmto praxím zaměstnání přímo v těchto zařízeních. Nabízené vzdělávací obory jsou perspektivní. Škola sleduje poptávku na trhu práce a proto obory přizpůsobuje současným požadavkům.

Škola se vyznačuje dlouholetou tradicí, důraz klademe na individuální přístup, přátelské prostředí, kvalitu vyučujících.

Pro zájemce o studium jsme připravili cvičné dílny, Den otevřených dveří a možnost individuální prohlídky školního areálu v předem domluveném termínu.

Naše výchovně vzdělávací zařízení se snaží důkladně a co nejkvalitněji připravit žáky na budoucí profesi.

Všechny studijní obory na SOŠ a NS nabízejí dobrý základ pro vstup na vysokou školu.

Škola zabezpečuje celodenní stravování v moderně vybavené školní jídelně.

Pro žáky ze vzdálenějších míst je umožněno ubytování v nově rekonstruovaném internátě.