Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Internát pro mateřskou, základní a střední školu

Zobrazeno: 5969x
Bc. LÁMUS Michal Dis.
zástupce ředitele pro výchovu a mimoškolní činnost
tel.: 226 299 324, 601 563 255
e-mail: michallamus@seznam.cz

Kontakty pro jednotlivá oddělení internátů:

MŠ - 
226 299 327, 226 299 312

ZŠ dívky - 226 299 312, 601 563 247

ZŠ chlapci - 226 299 334, 770 146 679

SŠ dívky - 226 299 337

SŠ chlapci - 226 299 316

V budově školy jsou pro mimopražské žáky umístěny internáty pro střední, základní a mateřskou školu.
Internát pro mateřskou školu je umístěn v prostoru internátu dívek ZŠ ve 4. poschodí.
Internáty ZŠ a SŠ jsou vybudovány v půdních prostorech školy a jejich provoz byl zahájen 1. září 2005. Celkem je možné ubytovat zde 99 žáků.

Internát MŠ rodiče děti přiváží v pondělí ráno a domů si je odváží v pátek odpoledne. Činnosti internátu jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, navazují na činnost MŠ. Získané vědomosti a dovednosti rozvíjejí a upevňují.

Internát ZŠ je koncipován jako bytové buňky, které se skládají ze tří ložnic, sociálního zařízení a kuchyňského koutu, který je umístěn v klubovně. V klubovně probíhá většina činností. Žáci se zde připravují na vyučování, sledují televizi, hrají různé hry, pracují na počítači nebo s vychovatelkami připravují jednoduché pokrmy.

Internát SŠ má dvoulůžkové pokoje. Každý pokoj má své vlastní sociální zařízení - WC a sprchový kout. Studentům je k dispozici klubovna vybavená počítači a TV přijímačem. Zde se připravují do školy, ale hlavně zde odpočívají. Dále mohou využívat kuchyňku k přípravě vlastních pokrmů a nápojů, popřípadě ohřevu jídel.

Internáty ZŠ a MŠ jsou otevřeny v době pravidelného vyučování (od neděle do pátku pouze ZŠ). Příjezd na internát v neděli je umožněn žákům a studentům ze vzdálenějších lokalit a to vždy na základě žádosti, kterou posuzuje vedení školy (ředitel školy a vedoucí vychovatelka).

Žáky ZŠ a MŠ přiváží na internát rodiče (zákonní zástupci) a ti si je také v pátek, po skončení vyučování, na internátě vyzvednou. V pátek končí provoz internátu v 15.00 hodin.

Studenti SŠ odcházejí z internátu v pátek ráno se svými věcmi a na internát se již nevracejí.

Všichni ubytovaní na internátech mají možnost stravování 5x denně.

 

Všechny výchovné skupiny mají mimo činností spojených s přípravou na vyučování mnoho dalších aktivit z různých oblastí.

Děti se účastní různých soutěží, sportovních utkání, pracují v různých kroužcích (výtvarný, sportovní, taneční, přirodovědný, poznávací, pantomima, keramický....), poznávají město, navštěvují výstavy.
Ke sportovním a relaxačním aktivitám využívají tělocvičny, školní hřiště, posilovnu se saunou a školní zahradu.