Akce školy

Název budoucí akce:
Datum akce:
Taneční kurz
11.1.2018
Taneční kurz
18.1.2018
Taneční kurz
25.1.2018
Pololetní prázdniny
2.2.2018
Jarní prázdniny
5.2.2018
Jarní prázdniny
6.2.2018
Jarní prázdniny
7.2.2018
Jarní prázdniny
8.2.2018
Jarní prázdniny
9.2.2018
Taneční kurz
15.2.2018
Městská knihovna Smíchov
16.2.2018
Přednáška: Požární prevence
19.2.2018
Přednáška: Požární prevence
20.2.2018
Přednáška: Základy první pomoci
21.2.2018
Taneční kurz
22.2.2018
Přednáška: Základy první pomoci
22.2.2018
Botanická zahrada Praha
22.2.2018
Lyžařský výcvik
24.2.2018
Lyžařský výcvik
25.2.2018
Lyžařský výcvik
27.2.2018
Lyžařský výcvik
27.2.2018
Lyžařský výcvik
28.2.2018
Lyžařský výcvik
1.3.2018
Lyžařský výcvik
2.3.2018
Absolventský ples školy
8.3.2018
Soutěž oboru Cukrářské práce v Lomnici nad Popelkou
8.3.2018
Přednáška: Povinnosti chodce v silničním provozu
12.3.2018
Přednáška: Základy bezpečného chování v silničním provozu
12.3.2018
Přednáška: Povinnosti cyklisty v silničním provozu
12.3.2018
Canisterapie v MŠ
15.3.2018
Městská knihovna Smíchov - pohádka O kohoutkovi a slepičce
16.3.2018
Velikonoční prázdniny
29.3.2018
Velikonoční prázdniny
30.3.2018
Velikonoční pondělí
2.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
4.4.2018
Přednáška: Finanční gramotnost
5.4.2018
Přednáška: Dluhová problematika
5.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
5.4.2018
ZŠ Aprílová kachna - plavecké závody škol pro SP konané v Plzni
5.4.2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 12.00 hodin
6.4.2018
MŠ Pohádka Mášenka a tři medvědi v MKP Smíchov
6.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
6.4.2018
MŠ Divadelní představení ve škole - pohádky a říkadla Fr. Hrubína
9.4.2018
Přednáška: Dluhová problematika
10.4.2018
Maturitní zkouška
11.4.2018
1. termín přijímací zkoušky na SOŠ od 8.30 hodin
12.4.2018
MŠ Canisterapie
12.4.2018
Exkurze oboru CKP a PD na Gastrofest v Českých Budějovicích
12.4.2018
MŠ Muzikoterapie - vybraná třída
13.4.2018
2. termín přijímací zkoušky na SOŠ od 8.30 hodin
16.4.2018
MŠ - třída MŠMT výlet do ZOO
16.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
17.4.2018
Výstava Zemědělství a gastronomie
17.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
19.4.2018
Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
19.4.2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 15.00 hodin
23.4.2018
Divadlo Minor, představení Koukej, svět!
23.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
24.4.2018
1. termín 1. kola přijímacího řízení pro SOU a OU od 8.30 hod
25.4.2018
MŠ Karneval - Rejdění pohádkových postav
26.4.2018
Přednáška: Linka bezpečí
27.4.2018
MŠ Muzikoterapie - vybraná třída
27.4.2018
2. termín 1. kola přijímacího řízení pro SOU a OU od 8.30 hod
30.4.2018
Maturitní zkouška
2.5.2018
Maturitní zkouška
3.5.2018
Maturitní zkouška
4.5.2018
Zápis do MŠ od 8.00 do 12.00 hodin
4.5.2018
Ředitelské volno
7.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
9.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
10.5.2018
MŠ Canisterapie
10.5.2018
České muzeum hudby "Písničky z pohádek" 3.A, 5.A
10.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
11.5.2018
Zápis do MŠ od 8.00 do 15.00 hodin
14.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
14.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
15.5.2018
MŠ Výlet do Zoo koutku v Malé Chuchli
15.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
16.5.2018
Projektový den "Do lesa s lesníkem" 3.A, 5.A
17.5.2018
MŠ Pohádka v MKP Smíchov Mášenka a tři medvědi
18.5.2018
MŠ - Výlet do ZOO - červená třída
21.5.2018
Maturitní zkouška
23.5.2018
Maturitní zkouška
24.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
25.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
26.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
27.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
28.5.2018
MŠ Návštěva ZOO
28.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
29.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
30.5.2018
SŠ Pražský hrad - prohlídka archivu /vybraní žáci/
30.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
31.5.2018
Písemná závěrečná zkouška
1.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
1.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
2.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
3.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
4.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
4.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
5.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
5.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
6.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
6.6.2018
MŠ Soutěže, opékání vuřtů, večerní hry a přespání v MŠ
7.6.2018
MŠ Divadlo Gong - O pejskovi a kočičce
7.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
7.6.2018
MŠ Muzikoterapie pro modrou třídu
8.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
8.6.2018
SŠ Zemědělské muzeum /vybrané třídy/
8.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
11.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
12.6.2018
Ústní závěrečná zkouška
13.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
13.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
14.6.2018
MŠ MKP - Pohádka o Budulínkovi
15.6.2018
1. termín 2. kola přijímacího řízení od 8.30 hodin
18.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
19.6.2018
Přednáška Karel IV. v kapli školy - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
19.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
20.6.2018
Exkurze Pražské arcibiskupství - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
20.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
21.6.2018
MŠ Canisterapie
21.6.2018
Exkurze Chrám sv. Víta - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
21.6.2018
Slavnostní předávání Maturitních vysvědčení a Výučních listů
22.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
22.6.2018
MŠ Vystoupení dětí v sále školy
22.6.2018
Interaktivní divadelní představení na téma "Kyberšikana"
26.6.2018
Vydávání vysvědčení za 2. pololetí
29.6.2018
Začátek hlavních prázdnin
2.7.2018
Konec hlavních prázdnin
31.8.2018
Začátek školního roku 2018/2019
3.9.2018
Exkurze Zámek Lány a obora - vybraní žáci SŠ, ZŠ
6.9.2018
MŠ MKP - Pohádka O veliké řepě
13.9.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
14.9.2018
Písemná závěrečná zkouška - podzimní termín
17.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
17.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
18.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
18.9.2018
Divadelní představení na téma "Kyberšikana" - 1. ročníky SŠ
18.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
19.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
19.9.2018
Ulitoolympiáda SŠ - třídy 2PD, 2PPD, 4HŠ, 4PHŠ
19.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
20.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
20.9.2018
Ulitoolympiáda SŠ - třídy 2PD, 2PPD, 4HŠ, 4PHŠ
20.9.2018
MŠ Canisterapie
20.9.2018
Přednáška pro SŠ - Sociálně patologické jevy
20.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
21.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
22.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
23.9.2018
Ulitoolympiáda - vybraní žáci 2. stupně ZŠ
26.9.2018
Ústní závěrečná zkouška - podzimní termín
27.9.2018
Ulitoolympiáda - vybraní žáci 2. stupně ZŠ
27.9.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
1.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
2.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
3.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
3.10.2018
Exkurze zámek Libochovice - třídy ČA, ČP
3.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
4.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
4.10.2018
Veletrh FOR GASTRO a HOTEL - SOŠ
4.10.2018
Předávání výučních listů - podzimní termín
5.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
5.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
5.10.2018
Veletrh FOR GASTRO a HOTEL, FOR INTERIER - SOU a OU
5.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
6.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
7.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
8.10.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
12.10.2018
MŠ Divadelní představení O rybáři a zlaté rybce
15.10.2018
Povídání o netopýrech - vybrané třídy ZŠ a SŠ
16.10.2018
Exkurze Ikea Zličín - třídy ČA, ČP
17.10.2018
MŠ MKP - Pohádka O šípkové Růžence
18.10.2018
Exkurze zámek Dobříš - třídy ČA, ČP
24.10.2018
MŠ Canisterapie
25.10.2018
Podzimní prázdniny
29.10.2018
Podzimní prázdniny
30.10.2018
Ředitelské volno
31.10.2018
Ředitelské volno
1.11.2018
Ředitelské volno
2.11.2018
Přednáška pro ZŠ - Bezpečné chování a nebezpečné situace
5.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes všechny barvy
5.11.2018
Přednáška pro SŠ - Kyberšikana
6.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes zelená barva
6.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes pruhovaný den
7.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes modrá barva
8.11.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
9.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes červená barva
9.11.2018
Den otevřených dveří
16.11.2018
Přednáška pro SŠ - VZPoura úrazům
21.11.2018
Přednáška pro ZŠ - Drogy a zákon
29.11.2018
MŠ pohádka Perníková chaloupka a pečení vánočního cukroví
4.12.2018
Do MŠ přijde Mikuláš, čert a anděl
5.12.2018
MŠ MK Smíchov Pohádka O Sněhurce
6.12.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
7.12.2018
MŠ vánoční dílny, zdobení stromečku
11.12.2018
MŠ bude péct linecké cukroví
12.12.2018
MŠ - Národopisné muzeum - vánoční program Půjdem spolu do Betléma...
12.12.2018
Vánoční besídka MŠ a ZŠ
14.12.2018
MŠ Divadlo Gong - Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
17.12.2018
Do MŠ přijde Ježíšek
18.12.2018
MŠ červená třída MŠMT navštíví v Letohrádku Kinských program Půjdem spolu do Betléma
18.12.2018
MŠ - divadelní představení ve škole - pohádka Kobliha
19.12.2018
MŠ rozbalování dárků od Ježíška v červené třídě
19.12.2018
MŠ Canisterapie
20.12.2018
MŠ červená třída MŠMT půjde na Staroměstské náměstí
20.12.2018
Vánoční prázdniny
27.12.2018
Vánoční prázdniny
28.12.2018
Vánoční prázdniny
31.12.2018
Vánoční prázdniny
1.1.2019
Vánoční prázdniny
2.1.2019
Ředitelské volno
3.1.2019
Ředitelské volno
4.1.2019
Běh na lyžích Liberec 2019 - 9. a 10.třída
11.1.2019
Přednáška pro ZŠ 1. stupeň - Požární prevence
14.1.2019
Přednáška pro ZŠ 2. stupeň - Požární prevence, hasicí přístroje
15.1.2019
Přednáška pro SŠ - První pomoc
16.1.2019
Přednáška pro SŠ - První pomoc
17.1.2019
Běh na lyžích Liberec 2019 - 9. a 10.třída
29.1.2019
Vydávání vysvědčení za 1. pololetí
31.1.2019
Canisterapie v MŠ
31.1.2019
Pololetní prázdniny
1.2.2019
Den otevřených dveří
7.2.2019
Jarní prázdniny
11.2.2019
Jarní prázdniny
12.2.2019
Jarní prázdniny
13.2.2019
Jarní prázdniny
14.2.2019
Jarní prázdniny
15.2.2019
Lyžařský výcvik
18.2.2019
Lyžařský výcvik
19.2.2019
Lyžařský výcvik
19.2.2019
Lyžařský výcvik
20.2.2019
Lyžařský výcvik
21.2.2019
Lyžařský výcvik
22.2.2019
SŠ - HŠ Veletrh Top Gastro a Hotel
22.2.2019
Lyžařský výcvik
23.2.2019
Lyžařský výcvik
24.2.2019
MŠ - MK Smíchov pohádka O Koblížkovi
28.2.2019
SŠ Výstava 100 let československé koruny
28.2.2019
"Ztracený masopust" 1.stupeň ZŠ
5.3.2019
Přednáška pro SŠ - Finanční gramotnost
6.3.2019
Přednáška pro SŠ - Finanční gramotnost
7.3.2019
Přednáška pro SŠ - Dluhy
13.3.2019
Přednáška pro SŠ - Dluhy
14.3.2019
Ples absolventů
14.3.2019
MŠ MK Smíchov Pohádka O kohoutkovi a slepičce
14.3.2019
Divadelní představení Malá mořská víla - 1.stupeň ZŠ
19.3.2019
Přednáška pro SŠ - Kyberšmejdi
20.3.2019
Přednáška pro SŠ - Kyberšmejdi
21.3.2019
MŠ Národního zemědělského muzea - vzdělávací program Gastronomie
21.3.2019
"Velikonoční příběh" 1.stupeň ZŠ
26.3.2019
MŠ Canisterapie
28.3.2019
"Příběh bolesti a radosti" pro 1.stupeň ZŠ
2.4.2019
MŠ Návštěva Národopisného muzea - program Velikonoce
4.4.2019
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 12.00 hodin
5.4.2019
Velikonoční dílny pro 1.stupeň ZŠ
9.4.2019
MŠ Velikonoční dílny - vyrábění pro maminky a tatínky
9.4.2019
Maturitní zkouška písemná práce z ČJ a lit.
10.4.2019
MŠ MK Smíchov - pohádka O třech kůzlátkách
11.4.2019
Maturitní zkouška - písemná práce z AJ
11.4.2019
SOŠ 1.termín 1.kola přijímacích zkoušek
12.4.2019
MŠ Divadlo Spejbla a Hurvínka - představení Hurvínkovo přání
12.4.2019
SOŠ 1. termín 2. kola přijímacích zkoušek
15.4.2019
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 15.00 hodin
15.4.2019
Velikonoční prázdniny
18.4.2019
Velikonoční prázdniny
19.4.2019
SOU a OU 1. termín 1. kola přijímacího řízení
24.4.2019
MŠ Canisterapie
25.4.2019
SOU a OU 2. termín 1. kola přijímacího řízení
29.4.2019
Maturitní zkouška - didaktický test z Matematiky
2.5.2019
Maturitní zkouška - didaktický test z AJ
2.5.2019
Zápis do MŠ od 8.00 do 12.00 hodin
3.5.2019
Maturitní zkouška - didaktický test z ČJ a literatury
3.5.2019
SOŠ Náhradní termín přijímacích zkoušek
13.5.2019
Zápis do MŠ od 8.00 do 15.00 hodin
13.5.2019
SOŠ Náhradní termín přijímacích zkoušek
14.5.2019
38. CSH SPM v Praze
15.5.2019
38. CSH SPM v Praze
16.5.2019
38. CSH SPM v Praze
17.5.2019
Maturitní zkouška - ústní část z CR, HP, EK, ÚČ, obhajoba prezentace
21.5.2019
Maturitní zkouška - ústní část z ČJ a literatury
22.5.2019
Maturitní zkouška - ústní část z AJ
22.5.2019
Ozdravný pobyt Itálie
31.5.2019
Ozdravný pobyt Itálie
1.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
2.6.2019
Písemná závěrečná zkouška
3.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
3.6.2019
Praktická závěrečná zkouška
4.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
4.6.2019
Praktická závěrečná zkouška
5.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
5.6.2019
Praktická závěrečná zkouška
6.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
6.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
7.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
8.6.2019
Ozdravný pobyt Itálie
9.6.2019
Ústní závěrečná zkouška
13.6.2019
Slavnostní předávání výučních listů
21.6.2019
CSH ZŠ v Liberci
23.6.2019
CSH ZŠ v Liberci
24.6.2019
CSH ZŠ v Liberci
25.6.2019
CSH ZŠ v Liberci
26.6.2019

Vytisknuto pomocí systému Univers CMS
Tvorba školních webů - www.vitalex.cz