Akce školy

Název budoucí akce:
Datum akce:
Taneční kurz
11.1.2018
Taneční kurz
18.1.2018
Taneční kurz
25.1.2018
Pololetní prázdniny
2.2.2018
Jarní prázdniny
5.2.2018
Jarní prázdniny
6.2.2018
Jarní prázdniny
7.2.2018
Jarní prázdniny
8.2.2018
Jarní prázdniny
9.2.2018
Taneční kurz
15.2.2018
Městská knihovna Smíchov
16.2.2018
Přednáška: Požární prevence
19.2.2018
Přednáška: Požární prevence
20.2.2018
Přednáška: Základy první pomoci
21.2.2018
Taneční kurz
22.2.2018
Přednáška: Základy první pomoci
22.2.2018
Botanická zahrada Praha
22.2.2018
Lyžařský výcvik
24.2.2018
Lyžařský výcvik
25.2.2018
Lyžařský výcvik
27.2.2018
Lyžařský výcvik
27.2.2018
Lyžařský výcvik
28.2.2018
Lyžařský výcvik
1.3.2018
Lyžařský výcvik
2.3.2018
Absolventský ples školy
8.3.2018
Soutěž oboru Cukrářské práce v Lomnici nad Popelkou
8.3.2018
Přednáška: Povinnosti chodce v silničním provozu
12.3.2018
Přednáška: Základy bezpečného chování v silničním provozu
12.3.2018
Přednáška: Povinnosti cyklisty v silničním provozu
12.3.2018
Canisterapie v MŠ
15.3.2018
Městská knihovna Smíchov - pohádka O kohoutkovi a slepičce
16.3.2018
Velikonoční prázdniny
29.3.2018
Velikonoční prázdniny
30.3.2018
Velikonoční pondělí
2.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
4.4.2018
Přednáška: Finanční gramotnost
5.4.2018
Přednáška: Dluhová problematika
5.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
5.4.2018
ZŠ Aprílová kachna - plavecké závody škol pro SP konané v Plzni
5.4.2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 12.00 hodin
6.4.2018
MŠ Pohádka Mášenka a tři medvědi v MKP Smíchov
6.4.2018
ZŠ Mezinárodní vědomostní soutěž v Bratislavě
6.4.2018
MŠ Divadelní představení ve škole - pohádky a říkadla Fr. Hrubína
9.4.2018
Přednáška: Dluhová problematika
10.4.2018
Maturitní zkouška
11.4.2018
1. termín přijímací zkoušky na SOŠ od 8.30 hodin
12.4.2018
MŠ Canisterapie
12.4.2018
Exkurze oboru CKP a PD na Gastrofest v Českých Budějovicích
12.4.2018
MŠ Muzikoterapie - vybraná třída
13.4.2018
2. termín přijímací zkoušky na SOŠ od 8.30 hodin
16.4.2018
MŠ - třída MŠMT výlet do ZOO
16.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
17.4.2018
Výstava Zemědělství a gastronomie
17.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
19.4.2018
Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
19.4.2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 8.00 do 15.00 hodin
23.4.2018
Divadlo Minor, představení Koukej, svět!
23.4.2018
Přednáška: Práce s informacemi
24.4.2018
1. termín 1. kola přijímacího řízení pro SOU a OU od 8.30 hod
25.4.2018
MŠ Karneval - Rejdění pohádkových postav
26.4.2018
Přednáška: Linka bezpečí
27.4.2018
MŠ Muzikoterapie - vybraná třída
27.4.2018
2. termín 1. kola přijímacího řízení pro SOU a OU od 8.30 hod
30.4.2018
Maturitní zkouška
2.5.2018
Maturitní zkouška
3.5.2018
Maturitní zkouška
4.5.2018
Zápis do MŠ od 8.00 do 12.00 hodin
4.5.2018
Ředitelské volno
7.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
9.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
10.5.2018
MŠ Canisterapie
10.5.2018
České muzeum hudby "Písničky z pohádek" 3.A, 5.A
10.5.2018
Školní výlet do Českých Budějovic třídy 7. a 10.A
11.5.2018
Zápis do MŠ od 8.00 do 15.00 hodin
14.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
14.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
15.5.2018
MŠ Výlet do Zoo koutku v Malé Chuchli
15.5.2018
Celostátní sportovní hry SP mládeže v Olomouci
16.5.2018
Projektový den "Do lesa s lesníkem" 3.A, 5.A
17.5.2018
MŠ Pohádka v MKP Smíchov Mášenka a tři medvědi
18.5.2018
MŠ - Výlet do ZOO - červená třída
21.5.2018
Maturitní zkouška
23.5.2018
Maturitní zkouška
24.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
25.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
26.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
27.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
28.5.2018
MŠ Návštěva ZOO
28.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
29.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
30.5.2018
SŠ Pražský hrad - prohlídka archivu /vybraní žáci/
30.5.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
31.5.2018
Písemná závěrečná zkouška
1.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
1.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
2.6.2018
Ozdravný pobyt v Itálii
3.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
4.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
4.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
5.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
5.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
6.6.2018
Praktická závěrečná zkouška
6.6.2018
MŠ Soutěže, opékání vuřtů, večerní hry a přespání v MŠ
7.6.2018
MŠ Divadlo Gong - O pejskovi a kočičce
7.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
7.6.2018
MŠ Muzikoterapie pro modrou třídu
8.6.2018
SŠ Poznávací zájezd do Polska - vybraní žáci
8.6.2018
SŠ Zemědělské muzeum /vybrané třídy/
8.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
11.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
12.6.2018
Ústní závěrečná zkouška
13.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
13.6.2018
Výlet do Valašského Meziříčí - třídy 1.A, 2.A, 3.A a 5.A
14.6.2018
MŠ MKP - Pohádka o Budulínkovi
15.6.2018
1. termín 2. kola přijímacího řízení od 8.30 hodin
18.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
19.6.2018
Přednáška Karel IV. v kapli školy - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
19.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
20.6.2018
Exkurze Pražské arcibiskupství - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
20.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
21.6.2018
MŠ Canisterapie
21.6.2018
Exkurze Chrám sv. Víta - žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
21.6.2018
Slavnostní předávání Maturitních vysvědčení a Výučních listů
22.6.2018
Celostátní sportovní hry SP žáků ZŠ v Hradci Králové
22.6.2018
MŠ Vystoupení dětí v sále školy
22.6.2018
Interaktivní divadelní představení na téma "Kyberšikana"
26.6.2018
Vydávání vysvědčení za 2. pololetí
29.6.2018
Začátek hlavních prázdnin
2.7.2018
Konec hlavních prázdnin
31.8.2018
Začátek školního roku 2018/2019
3.9.2018
Exkurze Zámek Lány a obora - vybraní žáci SŠ, ZŠ
6.9.2018
MŠ MKP - Pohádka O veliké řepě
13.9.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
14.9.2018
Písemná závěrečná zkouška - podzimní termín
17.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
17.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
18.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
18.9.2018
Divadelní představení na téma "Kyberšikana" - 1. ročníky SŠ
18.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
19.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
19.9.2018
Ulitoolympiáda SŠ - třídy 2PD, 2PPD, 4HŠ, 4PHŠ
19.9.2018
Praktická závěrečná zkouška -podzimní termín
20.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
20.9.2018
Ulitoolympiáda SŠ - třídy 2PD, 2PPD, 4HŠ, 4PHŠ
20.9.2018
MŠ Canisterapie
20.9.2018
Přednáška pro SŠ - Sociálně patologické jevy
20.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
21.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
22.9.2018
ZŠ škola v přírodě - vybraní žáci
23.9.2018
Ulitoolympiáda - vybraní žáci 2. stupně ZŠ
26.9.2018
Ústní závěrečná zkouška - podzimní termín
27.9.2018
Ulitoolympiáda - vybraní žáci 2. stupně ZŠ
27.9.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
1.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
2.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
3.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
3.10.2018
Exkurze zámek Libochovice - třídy ČA, ČP
3.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
4.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
4.10.2018
Veletrh FOR GASTRO a HOTEL - SOŠ
4.10.2018
Předávání výučních listů - podzimní termín
5.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
5.10.2018
ZŠ Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí - starší a mladší žáci
5.10.2018
Veletrh FOR GASTRO a HOTEL, FOR INTERIER - SOU a OU
5.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
6.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
7.10.2018
Škola v přírodě 4. a 6.A, 2.A
8.10.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
12.10.2018
MŠ Divadelní představení O rybáři a zlaté rybce
15.10.2018
Povídání o netopýrech - vybrané třídy ZŠ a SŠ
16.10.2018
Exkurze Ikea Zličín - třídy ČA, ČP
17.10.2018
MŠ MKP - Pohádka O šípkové Růžence
18.10.2018
Exkurze zámek Dobříš - třídy ČA, ČP
24.10.2018
MŠ Canisterapie
25.10.2018
Podzimní prázdniny
29.10.2018
Podzimní prázdniny
30.10.2018
Ředitelské volno
31.10.2018
Ředitelské volno
1.11.2018
Ředitelské volno
2.11.2018
Přednáška pro ZŠ - Bezpečné chování a nebezpečné situace
5.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes všechny barvy
5.11.2018
Přednáška pro SŠ - Kyberšikana
6.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes zelená barva
6.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes pruhovaný den
7.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes modrá barva
8.11.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
9.11.2018
Barevný týden v MŠ - dnes červená barva
9.11.2018
Den otevřených dveří
16.11.2018
Přednáška pro SŠ - VZPoura úrazům
21.11.2018
Přednáška pro ZŠ - Drogy a zákon
29.11.2018
MŠ pohádka Perníková chaloupka a pečení vánočního cukroví
4.12.2018
Do MŠ přijde Mikuláš, čert a anděl
5.12.2018
MŠ MK Smíchov Pohádka O Sněhurce
6.12.2018
Návštěva MK Smíchov - červená třída
7.12.2018

Vytisknuto pomocí systému Univers CMS
Tvorba školních webů - www.vitalex.cz