Kotva
Nepřehlédněte
Informace Aktuality jsou prázdné!
 
 
Mapa webu
A
A
A

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Zobrazeno: 560x
Ve středu 30. května 2018 žáci maturitních oborů SOŠ navštívili Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Archiv se nachází ve zrestaurované budově bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradu.

V první části exkurze šli žáci spolu s pedagogickým doprovodem do jedné z místnostní archivu, ve které jsou různé doklady uloženy. Všechny uložené doklady a archiválie se vztahují vždy k prezidentům naší republiky. Jsou zde tedy uloženy všechny listiny, na kterých jsou podpisy prezidentů – jmenování vlád, udělování milostí, dopisy odeslané prezidenty i dopisy, které byly prezidentům zaslány.

Z unikátů, které zde žáci viděli, to byly dopis královny Alžběty II. prezidentu Klementu Gottwaldovi, blahopřání ke svatbě královny Alžběty II. podepsané prezidentem K. Gottwaldem nebo žádost o udělení milosti Miladě Horákové adresovaná K. Gottwaldovi. Na všechny tyto dokumenty se mohli žáci podívat opravdu zblízka. Z dalších archiválií viděli Řády Bílého lva z období do roku 1960 a z let 1960 – 1993, dále Řád práce a Řád socialistického hrdiny.

Po průchodu prostory Ústavu šlechtičen, kdy měli možnost zhlédnout původní kapli, která je dnes zrestaurována do původní podoby a její prostor je přes tři podlaží budovy, vzácné obrazy a sochy, jsme došli do prostor kanceláří, ve kterých se archiválie třídí, zapisují a připravují k archivaci.

Exkurze byla velice zajímavá a všem se líbila.

                                                 

Fotogalerie